You are currently viewing באיזה צבע המשקפיים שלכם?
באיזה צבע המשקפיים שלכם?

באיזה צבע המשקפיים שלכם?

התמונה מתוך האתר https://pixabay.com

מאת גלי כרמלי שרים

המשקפיים שאנו מרכיבים משפיעים על איך אנחנו תופסים את העולם ועל הרגשות שלנו. משקפיים שחורים גורמים לנו לראות את הדברים השליליים, ולהתמקד בהם. אם נרכיב פחות את המשקפיים השחורים, נראה את המציאות באור יותר חיובי. המציאות עצמה לא משתנה, אנחנו רק מפרשים אותה אחרת. 

המשקפיים דרכם אנו מסתכלים על המציאות מראים לנו מה קורה בה, ונותנים לנו פרשנות מחשבתית, קוגניטבית – האם מה שראיתי מקובל עלי? עומד בסטנדרטים שלי? לצד פרשנות רגשית – האם מה שראיתי נעים לי? 

הפרשנות הקוגניטיבית קשורה לזכרונות ומחשבות על העבר שמזהירים אותנו שמה שקרה עתיד או עלול להתרחש שוב. אם נעביר את נקודת המבט שלנו לקשב הרגשי, נוכל להיות יותר בהווה, בהוויה, ופחות נהיה עסוקים ומוטרדים ממה שעלול לקרות בעתיד. אם נמקד את תשומת הלב שלנו במה שקורה לנו כרגע, נהיה רגועים יותר. ואם כרגע אנחנו לא מצליחים להירגע – ניעזר בנשימה כדי להרגיע את המחשבות. הנשימה תחליף את המקום של המחשבות ותאותת לגוף שאפשר להרפות.

אם נניח לגוף להתנהג בצורה טבעית, נראה שהגוף שלנו יודע להרגיע את עצמו. הוא יודע כשאין סכנה ממשית מציאותית. הוא לא חייב להקשיב לסיפורים שהראש מספר לו. 

אנחנו חיים בעולם מאוד אינטנסיבי. ייצוגי. תחרותי. הישגי. מעשי. בעולם הזה אנחנו לומדים מינקות שהקודים החברתיים מכתיבים לנו להיות חזקים, ענייניים, שקולים. זה בסדר גמור להיות במקום הזה, כל עוד זה בא ביחד עם הסתכלות על עצמנו. על מה אני צריך עכשיו, ולא רק על מה אני צריך כדי להתאים, לעמוד בדרישות או בסטנדרטים. אם נהיה כל הזמן בעשייה, כל הזמן בסיפוק צרכים חיצוניים, אנחנו נתפרק רגשית. נתקשה לסמוך. גם על אחרים וגם על עצמנו. ולפעמים אפילו על המציאות. 

נוכל לאזן את זה כשנסתכל יותר על מה שקורה לנו בלב. נפנה את תשומת הלב שלנו למה שקורה ברגש שלנו. נבדוק ונשאל את עצמנו מה אנחנו מרגישים כעת? מה אנחנו חווים כעת? מה אנחנו מרגישים כלפי מה שקורה כרגע? 

הנשימה מחברת אותנו לרגע הזה, להווה, מנתקת אותנו מפרשנות קוגניטיבית שאנחנו נותנים לסיטואציה, מאפשרת לנו להתחבר להוויה שלנו. הנשימה מאפשרת לנו להתרחק מהמחשבות, מהאגו שמפעיל אותן, ומאפשרת לגוף להרגיע את עצמו. מאפשרת לנו לסמוך על עצמנו, על אחרים, ולהרגיש יותר ביטחון ויותר שלווה. 

כתיבת תגובה